Våre klasser – Steinerskolen på Rotvoll

1. klasse
Klasseansvarlig: Nina Egeland
Årsplan

2. klasse
Klasseansvarlig: Julia Kulseth
Årsplan

3. klasse
Klasseansvarlig: Elisabeth Ulsund
Årsplan

4. klasse
Klasseansvarlig: Johannes Schumacher
Årsplan

5. klasse
Klasseansvarlig: Anna-Lena Anshelm
Årsplan

6. klasse
Klasseansvarlig: Thomas Jakobsson
Årsplan

7. klasse
Klasseansvarlig: Kari Kirkholt
Årsplan

8. klasse
Klasseansvarlig: Johann Freyr Vilhjalmsson
Årsplan

9. klasse
Klasseansvarlig: Ann-Rita Golis
Årsplan

10. klasse
Klasseansvarlig: Dan Fosse
Årsplan

Får du ikke tak i klasseansvarlig kan du ta kontakt med:
Pedagogisk leder Randi Lurås Berge