Steinerskolen på Rotvoll – Vanlig pensum på en uvanlig måte