Jobbe hos oss? – Steinerskolen på Rotvoll

Ledig stilling som daglig leder/rektor ved Steinerskolen på Rotvoll

5 års åremål med tiltredelse 1. mars 2021. Skolen (steinerskolenpårotvoll.no) ligger idyllisk til ved sjøkanten på Rotvoll, 3 km fra Trondheim sentrum. Undervisningen skjer i restaurerte lokaler på Rotvoll Gård. Skolen ble etablert i år 2000, og har i dag ca. 140 elever fordelt på 1.–10. trinn. Vi er også godkjent for å drive helsepedagogisk undervisning for funksjonshemmede elever. Kollegiet består av rundt 25 engasjerte personer. Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring gjennom elevenes engasjement, nysgjerrighet og undring. Skolen er organisert som en stiftelse med eget styre. Skolen har en administrasjon på ca. 3 årsverk.

Vi søker etter:

En daglig leder/rektor som:

 • har ambisjoner om å oppnå vekst og utvikling for skolen
 • kjenner steinerpedagogikken og har erfaring selv i å undervise
 • er kjent med og kan forholde seg til steinerskolens antroposofiske verdigrunnlag
 • er pedagogisk i sin kommunikasjons- og lederstil
 • tenker at medbestemmelse også er god ledelse
 • har ledererfaring og er trygg i lederrollen
 • har relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå

Og dette er hva du får ansvar for:

 • at skolen gir best mulig undervisning og bygger gode relasjoner til elevene
 • å markedsføre skolen slik at flere barn og ungdommer søker skolen
 • å ha gode relasjoner til og tett kontakt med foreldre
 • kompetansebygging og personalledelse av alle våre ca. 25 ansatte
 • å lede skolen i tråd med gjeldende lov og avtaleverk – vi følger hoved- og tariffavtalen mellom KS og Utdanningsforbundet.
 • å styre økonomien på en forsvarlig måte
 • å bidra til en bærekraftig skoledrift, utvikling av lokal læreplan og bruk av læringsressurser i nærmiljøet
 • å være sekretær for og rapportere til skolens styre
 • å ha verv som styremedlem i stiftelsen Rotvoll Gård som forvalter vår flotte eiendomsmasse

Vi kan tilby dette:

 • 5- års engasjement i en lederstilling med en variert, krevende og givende arbeidshverdag i et utviklende steinerpedagogisk skolemiljø
 • et kreativt og faglig sterkt kollegium
 • en skole med en fantastisk og landlig beliggenhet
 • lønn iht. KS-tariff og medlemskap i Statens pensjonskasse

Vi tror du ser både utfordringene og mulighetene. Har du ambisjoner og mener du har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede oss, søker du denne stillingen.

Praktiske opplysninger:
Spørsmål kan rettes til styrets leder Ivar Sørøy, tlf. 98 08 54 88
Søknad vedlagt CV sendes rotvoll@steinerskolen.no. Søknadsfrist 15.11.2020.