Kontakt | Steinerskolen på Rotvoll

Kontakt oss

Eli Husby
Kontoransvarlig
Tlf: 73 20 28 80 / 99 02 77 40
E-post: Rotvoll@steinerskolen.no
E-post: eli.ronning.husby@steinerskolen.no

Anne Cathrine Bernhardsen
Konstituert rektor
Tlf: 73 20 28 82 / 45 20 45 55
E-post: Anne.Bernhardsen@steinerskolen.no

Randi Lurås Berge
Pedagogisk leder
Tlf: 73 20 28 83 / 91 60 69 44
E-post: randi.luras.berge@steinerskolen.no

Berit Glasø
Spes.ped.koordinator
Telefon: 73 20 28 84 / 41 12 38 70
E-post: berit.glaso@steinerskolen.no

Synnøve Myhr
Helsesøster
Kontortid på skolen hver fredag fra 08:00 – 15:00 i skoleåret
Tlf: 91 67 22 49
E-post: synnove.myhr@trondheim.kommune.no