Om oss – Steinerskolen på Rotvoll

Vi er en friskole med ca. 140 elever og har et tilbud fra 1. – 10. trinn.
Se vår skolerute.

Hva er steinerskolepedagogikk?
Den bærende ideen i Steinerpedagogikken er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerpedagogikken vil utvikle hele mennesket, både tanke, følelse og vilje. I undervisningen skal det teoretiske, kunstneriske og praktiske arbeidet integreres så langt som mulig, og slik gi næring til hele personligheten. Det fremste målet er å utvikle elevenes kreative og frie tanke.

Vil du lese mer?
Intervjuartikkel: «Erfaringer fra Steinerskolen»
Læreplan for grunnskolen
Steinerpedagogikk – En introduksjon

Grunnleggende informasjon Steiner-pedagogikk

Organisering av undervisningen
Skoledagen starter med en dobbeltime i et hovedfag der perioden varer fra 2 – 5 uker. Her får eleven fordype seg i ulike emner, det være seg eventyr i 2. klasse, vikingetid i 5. klasse, fysikk i 8. klasse eller kunsthistorie i 10. klasse. Etter hovedfag er det øvelsesfag som språk, norsk og regning, eller kunstnerisk fag som maling og tegning. Dagen avsluttes med praktiske fag som naturbruk, håndverk eller gymnastikk. Skolen ligger på Rotvoll gård. Det innebærer at elevene på barnetrinnet får anledning til å stelle både høner, sauer og hester en morgen i uka gjennom hele året.

Vår filosofi
Vår styrke er praktisk og livsnær undervisning, med en oversiktlig og gjennomskubar skolehverdag. Våre lærere arbeider svært tett på elevene, og ønsker gjennom en balanse mellom omsorg og utfordring, å bidra til å virkeliggjøre den enkelte elevs fulle og hele potensial. Skoledagene blir til i skjæringspunktet mellom individuelle behov for tilpasning og felleskapets rytme. Ingen skal være en enslig øy uten landforbindelse.

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg og foreldrenettverket ved Steinerskolen på Rotvoll

Styret ved Steinerskolen på Rotvoll