Våre klasser – Steinerskolen på Rotvoll

Klasser 2020/21

1. klasse
Klasseansvarlig: Nina Egeland og Eva Fløan
Årsplan

2. klasse
Klasseansvarlig: Johannes Schumacher og Sara Myhre
Årsplan

3. klasse
Klasseansvarlig: Kari Kirkholt
Årsplan

4. klasse
Klasseansvarlig: Anna-Lena Anshelm 
Årsplan

5. klasse
Klasseansvarlig: Elisabeth Ulsund og Herman Schmiemann
Årsplan

6. klasse
Klasseansvarlig: Randi Lurås Berge og Martin Lisa
Årsplan

7. klasse
Klasseansvarlig: Steinar Hoff Leirvik
Årsplan

8. klasse
Klasseansvarlig: Thomas Jakobsson
Årsplan

9. klasse
Klasseansvarlig: Ann-Helen Jenssen
Årsplan

10. klasse
Klasseansvarlig: Johann Freyr Vilhjalmsson
Årsplan

Får du ikke tak i klasseansvarlig kan du ta kontakt med vår pedagogiske leder:
Randi Lurås Berge