1. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Skole og utdannelse

I 1. klasse blir elevene og Steinerskolen modne for hverandre. Som foreldre og lærere må vi voksne samarbeide og stå rundt barnet. Vi får øve vår tålmodighet. Foreldrene må ha tro på læreren og læreren på foreldrene. Vi skal ivareta elevenes vekst. Samspillet mellom lærer og elev er vesentlig. Steinerskolen tenker at det er viktig at lærerne prøver å engasjere hele mennesket for at kunnskaper kan bli til ferdigheter.

Skolestart

Skolens oppgave er å skape et fellesskap blant barna. I et trygt fellesskap legger skolen til rette for å utvikle de ferdighetene som trengs for å bli en god leser, en dyktig regner og skriver. Skolen vektlegger kunst og håndverk for å øve håndens bevegelser. Det på sin side utløser konsentrasjon og koordinasjon. Gjennom en veksling mellom voksenstyrte aktiviteter og barnets egen frie lek, mener vi at eleven får utviklet sin vilje for å klare dette.

Den frie leken

Leken er barnets måte å lære på. Den voksne lærer gjennom sitt arbeide. På Steinerskolen gjør barna mange aktiviteter sammen. Da legger vi til rette for å muliggjøre vennskap. Vennskap er avgjørende viktig for læringen de kommende skoleår. Steinerskolens pedagogikk vektlegger å fremme et sosialt miljø i klassen hvor den enkelte finner sin plass og trives.

Utelek

På Steinerskolen er det mye uteliv. Å være mye utendørs utvikler det motoriske. Året forbereder seksåringene til den noe mer teoribaserte undervisningen fra 2. klasse. Det kan forebygge uro hos barna både på kort og lengere sikt. Forskning tyder på at utelek stimulerer både hukommelsen og evnen til oppmerksomhet. Steinerskolen stiller spørsmål om teoretisk øving, testing og å sitte helt i ro som seksåring er det beste for barna. Steinerskolen mener at lekser i 1. klasse kan hindre læringslysten. Steinerskolen tenker at det er når elevene får bruke seg selv og utfolde seg med egen fantasi, at de evner å lære mest.

Skoledagens rytme

Om morgenen har klassen en samlingsstund, gjerne kalt ringen. Det øves sanger, vers, rytmer og leker. Barna blir seg bevisst de som er til stede og ikke. Det telles barn og skoledager. Dette legger til rette for begynnende tallforståelse og hoderegning. Sanger og vers fremmer språkopplæringen. Fremmede språk gjør at verden blir større for barna. Fra 2. klasse kommer engelsk og spansk inn som egne fag. Steinerskolen mener at barn skal få lov til å være barn. Barndommen har en egenverdi. Barna skal ikke tenkes som en nyttig funksjon i arbeidslivets økonomiske verden.

Eventyr

Eventyret brukes i 1. klasse som et pedagogisk verktøy. Læreren forteller om nisser og troll, onde og gode krefter. Etter faste ritualer med lys, spill og sang forteller læreren eventyret. Etter som konsentrasjonsevnen øker, blir eventyrene lengere. De samme eventyrene fortelles flere ganger slik at barna lærer å gjenkjenne dem og utvikle sine egne bilder. Det gir næring til fantasi og senere tenkning. Barna bearbeider eventyrene med tegning, maling, modellering og i blant dramatisering.

Kunst og håndverk og data

Seksåringene har mer utviklede hender enn tidligere. Grepet er blitt fastere. Elevene stifter bekjentskap med flere ulike verktøy. Elevene spikker med kniv og pusser med sandpapir. Elevene får også prøve seg med malerpensel, synål, veving, hammer og spiker. Det toves ull, flettes og sys. Elevene tvinner snorer, fingerhekler og fingerstrikker. Steinerskolen mener av bruken av informasjonsteknologi ikke fremmer kreativiteten for seksåringene. Bruk av IKT er nyttig, men på høyere alderstrinn.

Friluftsliv, dyrestell og hagebruk

På faste dager er det både tur og fjøsstell, både sommer og vinter. Også ski og skøyter når været tillater. På Rotvoll har skolen tilgang til et fjøs. I fjøset gir elevene dyrene mat, vann og kos. Det kostes og bæres i stellet av sauene, geitene, hestene og hønsene. Små kyllinger klekkes om våren og elevene får se dem vokse til. Barna får ta del i livsrytmen til dyrene og årstidene i naturen. I skolehagen høster vi poteter, sukkererter, solsikker og calendula. Solsikkefrøene skal til vinteren bli til fuglemat. Steinerskolen tenker at disse erfaringene med natur og dyr stimulerer frem omsorg for omgivelsene. En slik omsorg er viktig med tanke på det grønne skiftet og klodens fremtid.

Eurytmi

Eurytmi betyr skjønn bevegelse. Elevene beveger seg til eventyr og sanger akkompagnert av pianospill. Bevegelsene skal være vakre. Eurytmibevegelsene øver å utvikle god holdning, smidighet, konsentrasjon og samarbeidsevne med andre. Barna øver å lytte og å følge lærerens bevegelser. Ved å bevisst bevege seg til språk og musikk, trener elevene i se språkets og musikkens kvaliteter.

Hvorfor Steinerskolen?

Steinerskolen var motstander av tidligere skolestart for barna. Forskning viser også at seksårsreformen har gitt lite eller ingen effekt for barns læring. Steinerskolen på Rotvoll har eget opplegg for seksåringene i 1. klasse. Vi mener at dette opplegget imøtekommer barnas behov på en bedre måte. Da seksåringene var i barnehagene, var de størst og utviklet lysten til å gå på skole. Steinerskolens 1. klasse bygger videre på dette opplegget. Skolen skal tilpasse seg deres alderstrinn og modenhet. Det er seksåringenes behov i sin egen utvikling som er viktigst.