10. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Dualitet
10. klasse er et brytningsår. Samtidig som intellektet våkner og vekkes på en helt ny måte, er pubertetens realiteter så absolutt til stede på det fysiske plan for elevene. Denne dualiteten som de kan oppleve i seg selv, møter elevene igjen på et ytre plan i 10. klasse pensum på Steinerskolen.

Naturfag
I fysikk, for eksempel, hvor de studerer motsetningen mellom varme og kulde. I kjemi er det hvordan gass utvider seg og trekker seg sammen, og i geologi platetektonikk og hva det innebærer av kraftige kollisjoner.

Frihet, likhet og brorskap
I historie står den franske revolusjonen sentralt; behovet for forandring som driver menneskene til handling. Frihet, likhet og brorskap er viktige ord for 10. klasse.

Språk og tenkning
I språkfagene trekkes bevisstheten om hva språk er og kan være opp på et nytt nivå. Målet er å begynne å sette ord på tenkende, undrende prosesser. Tenkningens utvikling er en modningsprosess, men også en læringsprosess.

Kunst og kunsthistorie
Tegning, maling, modellering, kunsthåndverk, musikk og eurytmi er hele tiden selvsagte fag, og i 10. klasse kommer det til et nytt fag som setter dette inn i en intellektuell sammenheng, nemlig kunsthistorie.

En avslutning – og en begynnelse
10. klasse er både en avslutning og en begynnelse. Samtidig som det er avslutningen på ti års obligatorisk grunnskole, er det begynnelsen på en måte å tenke og lære på som de fleste elevene vil møte igjen på videregående og senere i livet.