4. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Skapelsen og uryrkene

De frodige fantasikreftene avtar noe i styrke. Barna ser seg selv atskilt fra verden og kan ha dype følelsesmessige reaksjoner på det. Barnet vurderer relasjonene det har med andre og reflekterer over dem. Barna kan oppleve tvil og ensomhetsfølelse. Etter hvert oppstår en ny form for våkenhet og bevissthet som gir grunnlag for en ny blomstring. Barnet uvikler en bevissthet om sitt eget jeg, begynnelsen på en ny fase i livet. Skolen møter dem med en tilsvarende begynnelse i fortellerstoffet: skapelsen, det gamle testamentet og uryrkene. De får prøve seg som bonde, skogbruker/tømrer, fisker, og gruvearbeider. Ikke minst får de oppleve uryrkenes slit, strev, og hverdagsdrama gjennom norske forfattere som Hamsun, Bojer, Falkberget og Scott. I norskundervisningen standardiseres skriften i form av løkkeskrift og grammatikk vektlegges mer. I regningen lærer de mål og vekt og øver på hoderegning. Fagene engelsk og spansk, tegning/maling og håndarbeid og fortsetter videre. Her er den muntlige aktiviteten det som skal fylle kasserommet.

Barna begynner å ta et markert skritt fra jeg-følelse til jeg-bevissthet. Derved utvider de sin mulighet til å sondre mellom sin omgivelse og sin egen opplevelse, mellom form og innhold. I norskfaget er det særlig den første grammatikkundervisningen som svarer på denne utviklingen, sammen med en større differensiering mellom det skrevne og det leste. Evnene til å distansere seg gir samtidig mulighet for å forbinde seg annerledes med både kjente og nye fenomener. Menneskenes liv og arbeid med jordens gaver er et hovedmotiv for året.