6. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Fortidens store høykulturer
Sjetteklasse er et møte med fortidens store høykulturer. Her skildres begynnelsen av menneskehetens historiske gang. Elevene hører om den gamle indiske, den gamle persiske og den gamle egyptiske kulturen. Det tas frem utvalgte representanter for det mest karakteristiske for hvert folk.

Det gamle Hellas
Store deler av undervisningen er viet den gamle greske kulturen. Den trer frem på bakgrunn av disse orientalske kulturene. Den greske kunsten og tanken står frem i klarhet og harmoni, slik 6. klassingene står i en balanse mellom barnealderens letthet og pubertetens tyngde. Lettheten og det barnlige er fremdeles framtredende, så fortsatt ligger det mye vekt på det mytiske i undervisningen, og det blir fortalt i bilder elevene kan se for seg.

Grammatikk og skriveglede
Siden elevene befinner seg i en balanse mellom barndommens billedverden og en våknende lyst til å gjennomskue lovmessighetene i den ytre verden, går vi mer inngående inn i grammatikken og språkets oppbygging i engelsk og norsk. I naturfag kommer botanikken inn som et oppvåkningsfag. Det skriftlige norskarbeidet har vekt på frodighet og skriveglede, men rettskrivningsarbeidet blir også viktigere dette året.

Tenkning og historie
Den reflekterte tenkningen begynner å gro fram, og gjennom en framstilling av den greske kunsten og tenkningen får elevene næring til sin utvikling. Tragiske, gripende skjebner og befriende humoristiske episoder, særlig fra den greske mytologien, møter barnas gryende følelsesliv. Parallelt med historiske skildringer fra de olympiske lekene øver elevene olympiske øvelser som lengdehopp, løp, bryting, diskos og kule. Historieundervisningen munner ut i skildringer av Sokrates liv i det klassiske Athen og Alexander den stores erobringer.

Nordens geografi
Geografifaget utvides til å omfatte Norden. Å forme landskap i sand eller pappmasje kan gi en god følelse for de ulike landenes topografi.

Matematikk og håndverk
I matematikken nærmer formtegningen seg geometrien, det innføres desimalbrøk og blandede tall. I tillegg til å strikke votter i håndarbeid utvides håndverksfaget med tresløyd.