7. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Romertid, fysikk og geologi

Fra 12 årsalderen av ser eleven på verden med nye øyne og verden skal erobres på ny, denne gang ut fra ens egen forståelse av sammenhengene.

Romerrikets historie og tilblivelse appelerer godt til denne aldersgruppen. Romeren som underordner seg loven og beundrer egenskaper som mot, rettferdighet, utholdenhet og selvbevissthet. Dette gir næring til deres egen kamp og utvikling for å finne et nytt individuelt ståsted i verden.

Sonegeografi står sentralt på dette klassetrinnet. Elevene får opplevelse av de klimatiske betingelsene for fauna, flora og de menneskelige forhold i de forskjellige klimasonene.

Geografien utvides til å omfatte det hjemlige kontinent Europa.

I norskfaget skriver elevene sine første stiler, og vi fortsetter resitasjon av kjente dikt og tekster som for eksempel «Draumkvedet».

Nye fag og emner blir introdusert, slik som fysikk, geologi, grammatisk analyse, geometri og bokstavregning.

I engelsk og tysk brukes historiske og skjønnlitterære tekster.

På høsten tilbringer elevene i 7. klasse en uke på Soleggen. Soleggen er Steinerskolenes egen leirskole. Den ligger i Jotunheimen, og den fatastiske og varierte naturen gir et utall av muligheter til utflukter og aktiviteter.