8. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Elevene er ikke lengre barn, deres tanker og følelser absorberes lett av de erfaringene og problemene som oppstår i den begynnende puberteten. Det er viktig nå å vende interessen ut mot verden og bli kunnskapssøkende. Kjemien gjør sin entre på timeplanen, og gjennom eksperimenter med forbrenninger synliggjøres drastiske forandringer av materien. Man ser hva som skjer hvis man tar bort oksygen fra ilden eller tilfører mer, og man forstår oksygenets betydning for mennesket.

Det nye verdensbildet
I historien nærmer vi oss renessansen og dens kunstnere med Raffael, Michelangelo og ikke minst Leonardo da Vinci, som en lenke mellom kunsten og teknikken. Et nytt europeisk verdensbilde trer fram. Nå begynner de store biografiske oppdagelsene. Det skjer slag i slag: Columbus, Vasco da Gama, Magellan. Innen noen årtier har man seilt rundt hele jorden og ukjente hav og kontinenter oppdages. Europas navigasjonskunst vinner fart gjennom arabernes landevinninger innen astronomien, og astronomien får oss til å se bortenfor alle grenser. Vi ser hvordan solen går ned og månen går opp, og hvordan går det til at vi har sommer og vinter? Fra jorden vender vi blikket ut mot kosmos. Oppdagelsesferdene fortsetter, og Ptolemaios’ verdensbilde erstattes av Kopernikus’.

Mikrokosmos
Fra astronomiens makrokosmos vendes så blikket mot mikrokosmos. I menneskekunnskapen studerer vi vår egen kropp med dens sinnrikt oppbygde årer og kretsløp. Innen fysikken hersker mekanikken, likevekten. I eurytmien og gymnastikken tilstrebes også likevekt.

Kunst og håndverk
Sang, dans og drama hører også med. Å oppleve livsprosessene og sosial samhandling er viktig i 8. klasse, også praktisk matlaging samt håndverkene med skinn- og tresløyd.